Google+

Eğitim ve Sınav

Reklam
2016 Yılı 1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 19-28 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. YMM sınavına...
* Meslek mensubu adayı olarak staja başlayan arkadaşlar, geçici 3. maddeye dikkat 4 Mayıs 2015...
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) 14 Mart 2015 tarihinde yapacağı Bağımsız Denetçilik...