Google+

Esnaf Muaflığı ve Ev Hanımları İle Olan İlgisi

Mehmet Ali ŞİKER

Yazarın şu ana kadar yazılmış 2 makalesi bulunuyor.

Vergi Kanununda düzenlenen şekli ile “Esnaf Muaflığı” kavramını ve bu günümüzde özellikle ev hanımlarının sigortalılık durumundan faydalanabilmeleri için yazmaya çalışacağım.

Özellikle bayanlar artık evlerinden bir takım yiyecek ya da giyecek maddeler üretmek suretiyle gelir elde etmeye çalışmaktalar.  Tabi ki geleceğimizi güvenceye almak adına sigortalılıkta yani emeklilikte burada devreye girmektedir.

Hem evden çalışarak hem de sigorta ödemek için şartlarını sağlamamız halinde esnaf muaflığı biçilmiş kaftandır. Aşağıda detayları ile esnaf muaflığı başvuru yolları, şartları ve sigortalılık durumu ile ilgili getirilerini anlatmaya çalışacağım.

Esnaf Muaflığı genel anlamıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesinde;

Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır,

 1. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile,
 2. Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç),
 3. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı.
 4. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.
 5. Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.
 6. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.

Şeklinde tanımlanmaktadır.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır? 

Esnaf vergi muafiyeti belgesi, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairelerince verilen belgedir. Bu belgeyi alan esnaf vergiden muaf tutulmaktadır. belgenin süresi 3 yıldır ve 3 yılın sonunda yenilenmesi gereklidir.

Belgeyi almak isteyenlerin,  matbu bir dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Yapılan bu başvurunun ardından vergi dairesi bir yoklama ile mükellefin durumunu tespit ettikten sonra, esnafın talep ettiği Esnaf vergi muafiyeti belgesini vermektedir.

Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin türü olarak aşağıdaki bilgilerden biri yazılmaktadır:

– Oturdukları evlerde el emeği ürün imali ve satışı (GVK Madde: 9/6),

– Hurda mal toplayıcılığı (GVK Madde: 9/7),

– Geleneksel meslek kolları (GVK Madde: 9/8),

– Seyyar milli piyango bileti satışı,

– 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapıdan mal satışı,

– Diğer mal satışı,

– Diğer hizmet satışı (mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali dâhil).

Ayrıca, birden fazla faaliyetle iştigal edilmesi halinde, ağırlıklı olarak yapılan veya kişinin tercih ettiği faaliyet türü belgeye yazılmaktadır.

Söz konusu bu belgeyi alanlar vergi ödemeden sosyal güvenlik sistemine dahil olabilmektedirler.

EV HANIMLARI NASIL SİGORTALI OLUR  ? 

5510 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinde göre “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar;
Bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.” hükmü amirdir.
Kanun ile birlikte 2011 yılında 18 kat prim gün sayısı takip eden yıllarda ise bu katsayı her yıl 1 puan artırılarak 30 güne tamamlanacaktır.
Ev hanımları yukarıda bahsedilen vergiden muaf işlerden herhangi birini Maliye Bakanlığından alacakları evrak ile belgelendirmeleri durumunda SGK’ ya başvurarak primlerini kendi ödemesi kaydıyla 18 gün prim ödeyerek 30 gün üzerinden sigortalı olabilecekler. Bu şekilde sigortalı olan ev hanımlarının sigorta primleri ise 4/B’li olarak değerlendirilmektedir.

ŞARTLARI  NELERDİR  ?

18 yaşından büyük olmak.
Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak
Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak.
Gelir Vergisinden Muaf olduğunu belgelemek.

NE KADAR PRİM ÖDERİM ?

01.07.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında
37.80 TL x 20 x % 32 = 241.92 TL prim ödemeniz gerekir
( 30 gün ödenmiş olsaydınız ödenecek priminiz 362,88 TL olacaktı )

SİGORTALI OLMAK NE KAZANDIR ? 

Hastalıkta Sağlık Sigortası
Yaşlılıkta, Maluliyette ve ölüm halinde aylık
Cenaze Ödeneği
Emzirme Yardımı
5510 sayılı kanunda verilen diğer haklar

Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanamaz:

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre;
– Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar,
– Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar,
esnaf muaflığından faydalanamazlar.

Kaynak: mehmetaliskr.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 63 YORUM
 1. Aynur diyor ki:

  merhaba
  ben ev hanımıyım eşim beni eylül 1 itibari ile sigortalı etti. ltd şirketi var eşimin. ama ben evden çalışıyorum. yeni başladım. keçe işleri yapıyorum. bebeğim var herhangi bir yerde satmıyorum. ama ürünlerimi satmak istiyorum. internet aracılığı ile satabilirmiyim. .com web sitesi yaptırabilirmiyim. vergi yönünden ceza alırmıyım. lütfen cevap yazın. teşekkür ederim.

  vergiden muaf belgesi bu şartlar altında bana verirlermi.

  1. muhasebe diyor ki:

   Merhaba Efendim,
   Sigortalı olmanızın sakıncası olmayacaktır. Sadece yapmanız gereken bağlı olduğunuz vergi dairesine gierek, çalışmadığınızı ve evde örgü, nakış gibi işler yaparak bunları çevrenize satmak istediğinizi bildirerek bunu da yasal şekilde yapmak istediğinizi bildirmeniz durumunda size esnaf muafiyet karnesi sağlayacaklardır. Bu şekilde satışlarınız rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
   Ayrıca, web sitesi kurma için hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Ama benim tavsiyem instagram, facebook gibi ortamlarda satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yine web üzerinde (gittigidiyor, sanalpaar, n11 vb.) ilgili alanlarda bu ürünlerin satışını yapmanız daha kolay olacaktır.

 2. elif diyor ki:

  merhaba iyi günler, ben öğrenciyim boncuk işleri yapıyorum ve bunları satmak istiyorum ama öğrenci olduğum için vergi muaflığından yararlanabiliyor muyum?

  1. muhasebe diyor ki:

   Merhabalar,
   Öncelikle öğrenci olmanızın vergi muaflığından yararlanmanız açısından bir sorun teşkil etmeyecektir. Eğer satış yapmak istiyor iseniz bu konuda en yakında bulunan vergi dairesine giderek ben okuyorum ve yapmış olduğum el emeği ürünlerimi satarak harçlık çıkarmak istiyorum ama bunu yaparken yasak olan bir şey yapmak istiyorum diyin. Ve bunun için esnaf muaflığından yararlanmak istediğinizi belirtirseniz yardımcı olunacaktır.

   1. sevda diyor ki:

    Benide bilgilendirir misiniz

 3. sevda diyor ki:

  Bende öğrenciydim avon kozmetik temsilcisiyim ve bunları çevreye satmak istiyorum. Kapıda odeme yapmak için ne gerekli acaba ?

  1. muhasebe diyor ki:

   Sevda Hanım Merhaba,
   Bu tür sorular gelmeye devam etmekte. Hem sizlerin Devlet nezdinde hatalı işlemler yaparak cezaya muhatap olmamanız hemde devletimizin zarara uğramaması açısından elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum.
   Öncelikle bu tür sorulardan biri bu tür bir belge ile internet sitesi açma sorusu idi. Fakat, bu işlem için şahıs işletmesi kurulması gerekmektedir. Şahsi fikrime göre, bu tür bir iş açmaya yetecek kadar ürün ve maddi gücünüz yok ise girişmemeniz yönündedir. Lakin, ürettiğiniz işleri yada satıma konu ürünlerinizi sanal pazar alanları üzerinden satışınız Basit Usül şekil ve şartlarını aşmadığı müddetçe sizler için faydalı olacaktır. Bu yönde hem gelirinizin vergisini verecek hem de ürünlerinizin kargo gönderimleri için gerekecek Kargo Anlaşmaları yerine, hali hazırda ki bu firmaların (gittigidiyor vb.) özel anlaşmaları ile daha uygun ücretlerle gönderip karlılığınızı arttırır ve işleriniz umduğunuz şekilde gelişir ise bu şekilde bir üst şirket türüne geçiş sağlayabilirsiniz.
   Sorunuza gelecek olur isek; Avon, Oriflame vb. tür işlerde, iş yeri adına bağımsız olarak bu iş yapıldığından, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin, sondan ikinci fıkrasında yer alan ‘özel hüküm’ nedeniyle, bunlar ‘vergiden muaf esnaf’ sayılıyorlar.
   Yasa maddesi aynen şöyle:
   Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak, milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır. http://www.gib.gov.tr sitesinden sizde inceleyebilirsiniz.

   Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinee göre; bu kişilere yapılan ödemelerden (prim, komisyon vs.) yüzde 20 vergi kesintisi yapılması gerekiyor.’ İyi günler dilerim.

 4. Esra diyor ki:

  Merhaba bende ev hanımıyım ve vergi muaflığı için başvuruda bulundum. El emeği olan takılarımı instagram üzerinden kapıda ödeme seçeneği ile satabilmek için bu belgeyi almam gerektiğini söylediler. Ancak vergi dairesindeki memurlarda bu belgenin internet satışlarında sorun yaratabileceğini ve sgk dan da sorun çıkabileceğini söyleyip kullanılmaması gerektiğini belirttiler. Konuyla ilgili aydınlatıcı bir cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler.

 5. Belgüzar diyor ki:

  Merhaba. Ben evde elişi yapıp satmak için vergi muafiyeti belgesi almak istiyorum, Eşim memur olarak çalışıyor belgeyi aldığımda eş yardımı kesilirmi? Bu yardımı her ay düzenli alıyoruz. elişi yaparsam her ay satış yapamama ihtimalimde var. Bilgi verirseniz sevinirim. Boş durmamak için eş yardımı hakkımıda kaybedersem elişi yapıp satmak icin boşuna vakit harcayıp uğraşmış olurum. Eşim memurluga özürlü kadrosuyla girdi.

  1. muhasebe diyor ki:

   Belgüzar Hanım Merhaba,
   Sizin durumunuzla ilgili eşinizin tabi olduğu 657 sayılı kanunu incelediğimde, ilgili kanunun 202.Maddesi şu şekilde ;
   “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ileçarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.”
   Kanaatimce bu tür bir madde var iken yapacağınız bu tür bir çalışma ile devlet tarafından tespiti halinde ödeneğinizin kesilmesine yol açabilecektir.

 6. Emine diyor ki:

  Merhaba
  Ben esimin is yerinde sigortali gözüküyorum. Ama ben evde ipek kirpik takarak ek gelir kazanmak istiyorum. Sizce vergi muafiyet belgesi alabilirmiyim

 7. zeynep diyor ki:

  Merhaba. Vergi muafiyeti belgesi almanın son günü falan var mi? 19 şubat 2016 diye duydum. Yanlış bilgi mi acaba? Ben de evde keçe işleri yapıp harçlık çıkarmaya çalışıyorum. Bu belgeyi alıp sonra SGK başvurusu yapıp emeklilik primimi ödemek istiyorum. Aylik Prim miktarini merak ediyorum. Bilgi verirseniz sevinirim.

 8. Ilgin diyor ki:

  Merhaba, rahmetli babamdan kalan maaşını alıyorum. Muaf belgesi çıkartmak için engel mi veya bu belgeyi çıkartınca maaşım kesilirmi

 9. Ferdi kul diyor ki:

  Merhaba normal bir sigorta calisaniyimsosyal medyada. Taki satisi yapiyorum ptt ile kapida odeme yapmak icin vergiden muaf kagidi almam gerekiyormus fatura kesmemek icin bu sistem nasil oluyor sigortali olmam sorunyaratir mi bideadresegelip inceliyorlarmisyardimci olursaniz cok sevinirim

 10. Salih diyor ki:

  Instagramda tesbih satmak icin muafiyet belgesi iseyarar mi yani boncuklari disaridan alip evde tesbih haline getirip satmak muafiyet belgesi kapsamasına girer mi

 11. gozde diyor ki:

  merhaba ben instagramdan ve facebookdan yaptigim ahsap boyama isleri satiyorum fakat herkes yaptigindan bi vergi durumunun oldugunu bilmiyordum yeni öğrendim bi is yerim yok evden yapiyorum harcligimi cikarmak icin evliyim sigortam yok vergiden muaf belgesi almam mumkunmu bu isle

 12. Fatma diyor ki:

  Merhaba ben bayan kuaforuyum ve bebeğim olduğu için işten çıktım ve 10 ay işsizlik maaşı Alaçam işsizlik maaşı alırken ben aynı zamanda evde orgu havlu dantel vd gibi seyler satmak istiyorum bubdan dolayi vergiden muaf kağıdı alabilir miyim acil cvp alabilir miyim

 13. zeynep diyor ki:

  Merhabalar ben evden takı toka vs yapıp elden ve instagram hesabimdan satışını yapıyorum. Kapıda ödeme kolaylığı için esnaf muafiyeti belgesine aldım. Bu belgeyi aldigim için sigorta yada bagkurumu baslatma mecburiyeti var mı. ? Prim ödemem n olur?

 14. seher diyor ki:

  merhaba ben evden kendi üretimimi satmak istiyorum sanal ortamda ve kapıda ödeme olarak gönderi yapmak istiyorum bunun için neyapmam gerekir .ve ücret ödemem gerekiyormu.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

 15. Elif diyor ki:

  Merhaba.. Ev hanımıyım evde sabun üretimi yapıp satmak istiyorum. Bu yapacağım iş muafiyet belgesi kapsamına giriyor mu. Şimdiden teşekkürler.

 16. Esra kırmızı diyor ki:

  Merhaba ben evde yaptığım takılarımı satarak kendime kazanç sağlıyorum. Bununla ilgili haberinizi okuduktan sonra vergi dairesine giderek esnaf muaflığı belgemi aldım ve ssk ya sigortam için başvurdum. Şimdi 16 şubat 2016 tarihinden itibaren 4b bağkurlu olarak görünüyorum. Prim ödemem 404 ₺ olarak çıktı. Sizin yazınızda 18 günlük prim ödemesi yapmamız gerektiği yazıyor. Bu durumda benim rakamım sizce doğru bir bedel mi yoksa fazla mı bunu öğrenmek istiyorum cevaplarsanız sevinirim iyi çalışmalar

 17. Ece diyor ki:

  Merhaba, ben 2 yıldır sigortalı olarak çalışmaktayım. Fakat ek olarak Instagram da çocuklar için doğum günü organizasyonu ufak çaplı (pasta,kurabiye,masa süsleme) vs yapmak istiyorum.
  Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Vergi vermem gerekirmi? daha sonradan sorun yaşamak istemiyorum açıkçası bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum.
  tşk

 18. yesim diyor ki:

  Merhaba ben kahwalti seti satisi yapmak istiyorum bu vergi muaf belgesine gecerli olurmu

 19. damla hira diyor ki:

  Bende evde tütü takimi falan yapiyorum vergi muaf kagidi cikrattirdim ama kac gondermeden sonra tsortu kendim yapmiyorum diye kabul etmedi ptt bu durumda ne yalabilirim face uzeri sattigim icin kapida odeme olmasi lazim nasil bi yol izlemeliyim

 20. Doruk Isik diyor ki:

  Merhaba is haninda bi daire kiraladim ve instagramda urun satisi yapmak istiyorum yararlanabilirmiyim esnaf vergi muafiyetinden??

 21. Melike diyor ki:

  Merhabalar ben de ev hanımıyım bişeyler satıyorum evden ve ptt kapıda ödeme yapmak istiyorum bu şekilde vergi muaffiyetnamesi alırsam ptt kapıda ödemw yapabilir miyim?

 22. Cahit diyor ki:

  Merhaba ben aslinda asciyim fakat bir senedir yaklaşım doğru düzgün çalışmıyorum evde kendim kokulu taş ve sabun yapip cevreme ve sosyal agda satis yapmaya başladım bugün muaf belgesine baş vurdum gelip bakicaklarmis eve.
  Benim soru şu ben şimdi yine işe başlarsam akşamları bu el emeği yapip satis yaparsam bu belge kapsamina girmiş olurmiyim acabaa lütfen bilgilendirin…

 23. reyhan diyor ki:

  Mrb ben ev hanımiyim evdr ek gelir saglamak icin dantel havlu fln satisini yapmak istiyorum kapida odemeli sigortam hic yok vergiden muaf faydalanabilirmiyim vergi dairesine gitsem olurmu lutfen cvp verirmisiniz

 24. servet diyor ki:

  servet bem engelliyim evde tarhana recel iyne oyasi patik luf yapiuorum netyen satis yapmak istiyorum kapida odemeli urun isteniyor kapida odeme icin vergiden muaf belgesi lazimmis ben bu belgeyi almak istiyorum ben engelli maasi aliyorum bu belgeyi alinca maasim kesilirmi bilgi verin cok rica edihorum

 25. selin diyor ki:

  Aynur Eylül 18, 2015, 7:28 am
  merhaba
  ben ev hanımıyım eşim beni eylül 1 itibari ile sigortalı etti. ltd şirketi var eşimin. ama ben evden çalışıyorum. yeni başladım. keçe işleri yapıyorum. bebeğim var herhangi bir yerde satmıyorum. ama ürünlerimi satmak istiyorum. internet aracılığı ile satabilirmiyim. .com web sitesi yaptırabilirmiyim. vergi yönünden ceza alırmıyım. lütfen cevap yazın. teşekkür ederim.

  vergiden muaf belgesi bu şartlar altında bana verirlermi.

  Cevap Ver

  muhasebe Aralık 10, 2015, 10:47 pm
  Merhaba Efendim,
  Sigortalı olmanızın sakıncası olmayacaktır. Sadece yapmanız gereken bağlı olduğunuz vergi dairesine gierek, çalışmadığınızı ve evde örgü, nakış gibi işler yaparak bunları çevrenize satmak istediğinizi bildirerek bunu da yasal şekilde yapmak istediğinizi bildirmeniz durumunda size esnaf muafiyet karnesi sağlayacaklardır. Bu şekilde satışlarınız rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
  Ayrıca, web sitesi kurma için hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Ama benim tavsiyem instagram, facebook gibi ortamlarda satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yine web üzerinde (gittigidiyor, sanalpaar, n11 vb.) ilgili alanlarda bu ürünlerin satışını yapmanız daha kolay olacaktır.

  —————————————————

  Merhaba…yukarda verdiğiniz cevap doğru mu acaba? bende vergi muafiyeti için başvuru yaptım…elemeklerimi internet üzerinden satabilecek miyim?

 26. yasmin diyor ki:

  evde siparişle pasta yapıp satsam vergiden muafmıyım yoksa dahil olmalımıyım

 27. FatmaK diyor ki:

  Ptt kapıda ödeme için bu belgemin olması gerektiğini söyledi. Ama bir arkadaşım bu belgeyi alsam dahi sonrasında vergi gibi benden ücret talep edilebileceğini söyledi. Ama vergi muafı adı üstünde neden istensin ki diye düşündüm ama yinede bu konu hakkında bilgi almak istedim. Bu belgeyi alınca sonrasında yaptığım satışlar için benden bir vergi ücreti gibi ücret istenir mi?

 28. pelin diyor ki:

  merhaba şimdi tam anlayamadım ben herkes aynı soruyu soruyor ama net bir şey yok ortada. evde kendi emeğimiz ile yaptığımız bir urunu internet uzerniden yasal olarak satabilirmiyiz yani hanımlara tanınan vergi muaflığından yararlanarak.

 29. Qui diyor ki:

  Merhaba. Vergi muafiyetini yaklaşım 1-1,5 yıl önce aldım, internet üzerinden örgüyle yaptığım ürünleri satıyorum. Ama şimdi aynı şehirde aynı semtte başka bi eve taşındım. Taşınınca tekrar başvurmak gerekiyor mu?

 30. umut diyor ki:

  Merhaba ben ev hanımıyım evde eşe dosta hatır için dikiş dikiyordum şimdi sanayi dikiş makinası ve ovarlok alıp dikiş dikerek (paça /etek tamiratı gb) para kazanmak istiyorum evin camına terzi işleri yapılır gb birşey yazsam mü§teri kitlemi artırırım güzel kazanırsamda vergiden muaf esnaf olarak sigorta mi öderim diye düşünüyordum ki yazınızı okuyunca terettütte kaldım sizce ne yapsam yasal olur bana lütfen bir yol gösterin

 31. fatma diyor ki:

  Merhaba ev hanimiyim.evde yaptığım el işlerimi satmak istiyorum.ayrıca yurtdışından ufak çaplı ürünler getirip satmak istiyorum.tabi ki cok bir butcem yok.amacım sosyal medya üzerinden bunları satmak.vergiden muaf olmak için ve kanunlara uygun olup sorun yaşamamak için ne yapmam gerekir?teşekkürler..

 32. Sema diyor ki:

  Merhaba, Emekli olan bayanlarda Evhanımlarına sağlanan Vergi Muafiyetlerinden faydalanabiliyorlar mı acaba?

 33. gulse diyor ki:

  mr ben devlet dairesinde isci olarak calisiyorum evde kendi urettigim kokulutas objeleri ve bu objeleri cikarmak icin rtv 2 den yani silikondan kalip yapip satiyorum cevreme vergiden muaf belgesi alabilirmiyim cevaplarsaniz cok sevinirim

  1. muhasebe diyor ki:

   Sizin satışlarınız el emeği olduğundan size vergi muafiyeti belgesi verilecektir. İlgili madde aşağıdaki gibidir:
   El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır.

   Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

 34. Muhammer diyor ki:

  Merhaba,
  Ben %47 engelli biriyim. Sigortali olarak ozel bir sirkette calisiyorum. Ek gelir icin internet uzerinden urun satmak istiyorum saat tesbih vs. Bunun icin vergi muafiyeti belgesi alabilir miyim?

  1. muhasebe diyor ki:

   İnternetten satış için gelir vergisine tabi olmanız gerekecektir. Vergi muafiyeti size sıkıntı çıkartabilir.

 35. toprak diyor ki:

  Merhaba evde isimli emzik zinciri yapıyorum vergiden muaf kağıdı aldığım taktirde kargo aracılığıyla kapıda ödeme yapabileceğimi öğrendim bu vergiden muaf kağıdını vergi dairesine gitmeden online ortamdan alabiliyormuyuz ??

  1. muhasebe diyor ki:

   El emeği ürünleri için belgeyi alabileceğinizi düşünüyorum. Yakınınızda bulunan bir vergi dairesine başvurmanızı tavsiye ederim.

 36. Nazar diyor ki:

  Merhabalar,

  Öncelikle alakanızdan dolayı teşekkür ederim. Benim sorularım şöyle;
  1) Ev hanımıyım ve kendime e-ticaret
  sitesi açarak, satın almış olduğum kıyafetleri vergi muafiyetinden yararlanarak satabilir miyim?
  2) 1. Sorumda vergi muafiyetinden yararlanamazsam, firmalardan aldığım kıyafetleri gittigidiyor.com, n11.com, sanalpazar.com, sahibinden.com, letgo gibi sitelerden satış yaparak vergi muafiyetinden yararlanabilir miyim?
  3) Vergi muafiyetinden yararlanıp kendimi sgk’dan sigortalaraam kocamı da böyle birşeyden faydalandırabilir miyim?
  4) Vergi muafiyeti yazısını alıp Sgk’da kaç günü ben ve kaç gününü devley ödüyor? Şu zamanda ne kadar para öderim?
  5) Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için ne gibi şartlar lazım. Evin bir odası, bilgisayar, irsaliye gibi…

  Çok soru sordum biliyorum ama ilgili biri olduğunuzu bilerek bunları sordum. Şimdiden tekrar tekrar teşekkürler.
  İyi günler,
  Saygılarımla,

  1. muhasebe diyor ki:

   Merhabalar,
   Öncelikle çok teşekkür ederim. Sorularınız bir çok kişinin merakını celbeden ve topluca cevap verebileceğim bir yorum olduğundan sizin nezdinizde tüm sorulara yanıt vermiş olayım,
   Öncelikle e-ticaret yapmayı düşünüyor iseniz bu konuda gelir vergisine tabi olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde cezai yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.
   Yine şahıs şirketi kurmak hem maliyet açısından daha düşük olacaktır. Hemde bu sayede sanal mecralarda ve kendi sitenizde satış için hiç bir engel teşkil etmeyecektir;
   “Vergi muafiyetinden yararlanmak için ilgili yasa şu şartları belirtmektedir:
   El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır.

   Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir.”

 37. Rukiye diyor ki:

  Merhabalar işsizlik maaşım bu belgeyi aldığım zaman kesilir mi?

  1. muhasebe diyor ki:

   Bu konuda risk almamak adına SGK iletişim hattı 170’i aramanızı yada en yakın SGk’dan bilgi almanız sizler için daha iyi olacaktır.

 38. İlkem diyor ki:

  Merhaba
  Ben evden bişeyler yapıp instagram Facebook üzerinden satmak istiyorum. Gidip vergiden muaf olmam adına belge alacağım fakat bir sorum var. Eğer işler tahmin ettiğim gibi gitmezse ve belgeyle beraber bana verilen sürede sigortalı Bi işe girmem gerekirse bir sorun olur mu? Yani bana verilen belgenin süresi dolmadan sigortalı Bi işte çalışabilir miyim?

  1. muhasebe diyor ki:

   Merhaba,
   Sigortalı bir işte çalıştığınız takdirde belgenin iptali ile ilgili bir durum oluşmayacaktır. Daha detaylı bilgi için vergi dairesine bu konuyu danışabilirsiniz.

 39. nur diyor ki:

  Merhabalar verdiğiniz bilgiler çok güzel ben birşey danisacaktim ev hanımiyim ancak eşim devlet memuru ben çalışmadığım için eşim eş yardımı alıyor ben söz konusu belgeyi alirsam bu yardım kesintiye ugrarmi

  1. muhasebe diyor ki:

   Nur Hanım,
   İlgili yasa gereği siz çalışmadığınızdan ötürü yardım alıyorsunuz. Eşinizin yardımı kesilmesi muhtemeldir.

 40. Can Yurdakul diyor ki:

  Merhaba, 3 ay önce lokanta işletmemi kapattım, vergi mükellefligim ikamet adresimde geçici olarak devam ediyor ve hala 1. Sınıf esnaf görünüyorum. Eşim instagram üzerinden kokulu taş, lavanta kesesi, nikah şekeri, etiket ve afiş tasarımları yapıyor. Benim mükellefligim üzerinden nace kodu bildirerek yeni iş kolu bildirebilir miyim? Eşimi sigortalı gösterebilir miyim? Yoksa eşim uğraşısıyla ilgili mükellef olmadan devam edebilir mi?

  1. muhasebe diyor ki:

   Can Bey,
   Tabiki nace kodunuzu değiştirmek için başvuru yaparak eşiniz satışlarını belgelendirebilirsiniz. Ayrıca eşinizi çalışan olarak göstermek suretiyle sigortalı olarak gözükmesini sağlayabilirsiniz.

 41. serpil diyor ki:

  Merhabalar bende vergi muaf belgesi almak istiyorum basvuru yaptim ama sigorta odemek zorunlu dediler ben elisi dantel yapiyorum we satiyorum bunun geliri sigorta odemeye yeterli degil sigorta odemek zorunlu mu bilgilendirirseniz cok sevinirim

 42. Gulsevim yilmaz diyor ki:

  Iyi gunler mehmet bey benemekli ev hanimiyom evimde oyuncak orerek instegra dan satis yapmaya calisiyorum ama ptt kapida odemeyapilmasi icin esnaf mufiyet belgesi almam gerekiyormus vergi dairesine gittim bana vergiye kayit olmam gerektigini aldigim malzemelerede sattigimada fatura ibraz etmem gerektigini soylediler boyle birsey varmi bilgilendirirseniz sevinirimisleriniz kolay gelsin

 43. Hasiye diyor ki:

  Merhaba ben kumaş alıp halı örtüsü dikimi yaptırıyorum kendim dikmiyorum bu ürünleri internet aracılığıyla satışını yapmak istiyorum bu durumda vergiden muaf olurmuyum

 44. Sevgi diyor ki:

  Nikah sekeleri ve keçe den süsleme yapıyorum vergi muaf dan yararlanabiliyor muyum internet üzerinde satış yapabilir miyim

 45. canan diyor ki:

  Merhaba
  Ben ev hanımıyim. pazardan ve sahislardan aldığım ürünleri sanal ortamda satmak istiyorum ve bunun için kapıda ödemeli çalışmak istiyorum.bu belgeyi almam benim için etkili olurmu. Teşekkürler

 46. canan diyor ki:

  Merhaba.Ben ev hanımıyim. Pazardan vb.yerlerden aldığım ürünleri sanal ortamda satmak istiyorum.bunun için bu belgeyi almam yeterlimi

  1. muhasebe diyor ki:

   Merhaba,
   Vergi muafiyeti belgesi el emeği vb. ürünlere verilmekte olup belirttiğiniz konu daha çok gelir vergisine tabiyeti içermektedir.

 47. tuba diyor ki:

  merhaba ben evde bebek esyasi suslemesi yapip instagramda satmak istiyorum .Maliyeye gittigimde vergiden muaf olmak icin nasil baş vurucam?Teşekkür ederim…

 48. Naz diyor ki:

  Bn uni mezunuyum.evden elekrtkli sac urunleri guzrllik maskeleri kokulutaslar satiyorum instagramdan.bekarim ve sgkm babama bagli.musterilere kapida odeme imkani icin esnaf muagiyet almam gerekiyomus.bu is icin alablr miyim ?tesekkurler

 49. Zerrin diyor ki:

  Merhaba evde amigurumi oyuncak yapiyorum vergi muaf belgesi almak istiyorum o olmadan gitti gidiyor tarzı sitelerde satış yapabilir mıyim birde ne kadar sürede bu belgeyi alabiliriz acaba

BİR YORUM YAZ