Google+

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ALMA ZORUNLULUĞU

Mehmet Ali ŞİKER

Yazarın şu ana kadar yazılmış 2 makalesi bulunuyor.

KEP: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması elektronik tebligatı ifade etmektedir.

Elektronik tebligat yasal olarak,7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A maddesi ve 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde (2) düzenlenmiştir.

 

Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar;

Tebligat kanununda yapılan düzenlemeye göre; Kazai merciler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, Barolar, Noterler’dir.

Tebligat Kanunu 7. maddesinin A fıkrası ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

7201 sayılı Kanunda e-tebligat adresi alınmaması halinde uygulanacak bir cezai yaptırım görülmemektedir. Bununla birlikte, ilgili kurum ve kuruluşların tebligatlarında 7201 sayılı kanuna uymaları zorunludur. Bu durumda ilgili kurum ve kuruluşlar süreç içinde şirketlerden mutlak olarak e-tebligat adreslerini isteyeceklerdir.

7201 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi “Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklindedir. Bu durumda e-tebligat adresinin doğru bir şekilde beyanı büyük önem arz etmektedir. 5549 sayılı kanuna göre elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk Lirası (10.000,00 TL) idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasını (250.000,00 TL) geçemez.

Sonuç Olarak; Kurumların tebliğlerini, kanun kapsamında bulunan şirketlere KEP ile yapacakları, ayrıca KEP adresi bulunan tüzel ve şahıs (kanuni zorunluluğu bulunamamakta) arasındaki ihbar, ihtar, fatura, teyit mektubu vb. gönderimlerinde kullanılabileceği belirtilmektedir. İlgili kanunu incelendiğinde, Kayıtlı elektronik posta alma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bununla ilgili yaptığım araştırmada net olarak, her hangi bir son tarihe rastlanmasa da ilgili kurumlarca istenildiği tarihte KEP adresi bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bunu bildirmeyenlerin tespiti halinde ilgili kanun kapsamında her bir tespit için 10.000,00 TL para cezası kesilmesi, ancak 1 yıl içerisinde uygulanacak idari para cezalarının toplamının 250.000,00 TL’yi aşamayacağı, durumu söz konusudur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ