Google+

Muhasebe

Reklam
İnternetten yapılacak alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin korunması için firmalara “sırları saklama şartı” getirildi. Düzenlemeyle müşterinin...
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar...
Vergi levhaları Gelir İadresi Başkanlığı internet sitesinden alınabilmektedir. Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, 2014 Hesap dönemine...
2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildiriminde 30 Nisan Son gün Maliye...
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 24.04.2015 24.04.2015...
Kurum beyanları yapılırken hatırlatmalar Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden...
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter...
Şirketler, Yıllık faaliyet raporlarının 28.02.2015’e kadar hazırlanması gerekmekte Yıllık faaliyet raporu hazırlayacak şirketler 6102 Sayılı...
Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre yönetim kurulu karar defteri ile müdürler kurulu karar defterlerinin kapanış...
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için Kanun kapsamında hesaplanan...
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2015...
Elektronik defter konusu 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 numaralı Elektronik Defter...
Yılbaşı tatili 1 gün daha uzatıldı. 2 Ocak Cuma günü kamu çalışanları izinli sayılacak. Böylece...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) “Serbest Muhasebeci Mali...
T.T.K. ve V.U.K. kapsamında Ticari Defterlerin Tasdiklerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Bilindiği üzere 6102...