Google+

"6552 Sayili Kanun" ile Etiketlenen Konular

Reklam
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için Kanun kapsamında hesaplanan...
6552 SK. KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA DAİR DUYURU 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81...