Google+

TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI
Reklam

T.T.K. ve V.U.K. kapsamında Ticari Defterlerin Tasdiklerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve madde hükmü doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda ticari defterlerin tutulması, kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının belirlendiği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

V.U.K. madde 220 ’de tasdike tabi defterler belirlenmiş, 221 ve 222 nci maddelerinde ise tasdik zamanlarına yer verilmiştir.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN;

1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

 1. Yevmiye Defteri
 2. Defteri Kebir
 3. Envanter Defteri

2) Kollektif ve Komandit Şirketler

 1. Yevmiye Defteri
 2. Defteri Kebir
 3. Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

3) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

 1. a) İşletme Defteri

4) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; a) Serbest Meslek Kazanç Defteri

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ;

ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

 1. Yevmiye Defteri
 2. Defteri Kebir
 3. Envanter Defteri
 4. Yönetim Kurulu Karar Defteri
 5. Pay Defteri
 6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

(Ticari defter tebliği Geçici Madde – 3/1)

LİMİTED ŞİRKETLER

 1. Yevmiye Defteri
 2. Defteri Kebir
 3. Envanter Defteri
 4. Pay Defteri
 5. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)
 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

 1. Yevmiye Defteri
 2. Defteri Kebir
 3. Envanter Defteri

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

 1. Yevmiye Defteri
 2. Defter-i Kebir
 3. Envanter Defteri
 4. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 5. Yönetim Kurulu Karar Defteri
 6. Pay Defteri

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:

 • Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI);
 • Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
 • Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ

MADDE 17-18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER:

 • İşletme defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,
 • Yevmiye defteri,
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri
 • Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri

KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) (TTK MD 64/ 3, 5 )

 • YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin kapanış tasdiki YAPTIRILMAZ.

AÇILIŞ TASDİKİ ARA TASDİK KAPANIŞ
DEFTERİN NEV’İ TASDİKİ
YEVMİYE DEFTERİ 31.12.2014’e kadar 31.01.2015’e kadar 30.06.2015’e kadar
DEFTER-İ KEBİR 31.12.2014’e kadar 31.01.2015’e kadar Yok
EMVANTER DEFTERİ 31.12.2014’e kadar 31.01.2015’e kadar Yok
PAY DEFTERİ (*) 31.12.2014’e kadar Yok Yok
YÖNETİM KURULU KAR. 31.12.2014’e kadar 31.01.2015’e kadar 31.01.2015’e kadar
DEFTERİ
MÜDÜRLER KUR. KAR. 31.12.2014’e kadar 31.01.2015’e kadar 31.01.2015’e kadar
DEF. (**)
GENEL KUR. TOP. VE MÜZ.DEF.(*) 31.12.2014’e kadar Yok Yok
DEF.(*)

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ