Google+

Pratik Bilgiler

Reklam
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi...
Kurum beyanları yapılırken hatırlatmalar Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden...
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter...
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alışlarını “Mal...
2015 YILI DÖNEM BAŞI MUHASEBE İŞLEMLERİ Muhasebe sürecini, bir takvim yılı içinde dönem başından dönem...
2015 Sakatlık İndirimi Ne Kadar Oldu Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Sakatlık İndirimi her yıl...
2015 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (2015-MTV) ücretleri ne kadar? 30 Aralık 2014 Salı tarihli Resmi...
Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife her yılın...
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2015...
SMMM Asgari Ücret Tarifesi; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun...
Asgari ücrete yapılacak zam oranın açıklanmasıyla 2015 yılı SGK taban ve tavan ücretleri de netlik...
2015 Asgari ücrete yapılacak zam oranın belirlenmesiyle 2015 yılı aile ve çocuk yardımları (muafiyetleri) netlik...
Vergi Kanununda düzenlenen şekli ile “Esnaf Muaflığı” kavramını ve bu günümüzde özellikle ev hanımlarının sigortalılık...
T.T.K. ve V.U.K. kapsamında Ticari Defterlerin Tasdiklerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Bilindiği üzere 6102...