03.06.2023 - MuhasebeMag.com & Muhasebe ve Vergi Portalı
REKLAM ALANI
MuhasebeMag

Resmi Gazete’de bugün (21.07.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanunun 51 inci Unsurunun Birinci …

Resmi Gazete’de bugün (21.07.2022)
REKLAM ALANI

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanunun 51 inci Unsurunun Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Artırımı Oranının, Her Ay İçin Farklı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Dayanağına Ait Karar (Karar Sayısı: 5802)

–– Yalova Vilayetinde Yapılacak Olan Epiklorohidrin, Sıvı Reçine ve Katı Reçine Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5803)

–– Adana Vilayetinde Yapılacak Olan Polimer Rpet Resin Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5804)

–– Niğde-Bor Güç İhtisas Sanayi Bölgesinde Müracaatta Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Meblağı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın Onbinde Bir Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5805)

–– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Süreksiz 2 nci Unsurunun Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Hususunun İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge yahut Tasarım Merkezlerinde Çalışan Çalışanın Toplam Sayısına yahut Teşvikine Mevzu Edilen Toplam Çalışma Müddetlerine Uygulanmak Üzere Kelam Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Müddetler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 31/12/2023 Tarihine Kadar Yüzde Yetmiş Beş Olarak Uygulanması ile 16/10/2021 Tarihli ve 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5806)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Göllü ve Bozhane Mahalleleri ve Üzümce Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5807)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Cumhuriyet, Kılıçlı ve İshaklı Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5808)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Baklacı Güneyi Etabı Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5809)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Mahmutşevketpaşa Mahallesi 2 Etabı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5810)

–– Adıyaman İli, Merkez İlçe, Petrol Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Taşınmazın “100.000 Toplumsal Konut Projesi” Kapsamında Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5811)

–– Trabzon İli, Of İlçesi, Sulaklı Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5812)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Büyükköy Beldesi Sonları İçerisinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Bölgelerde Gereksinim Duyulan Yapılaşmanın Gerçekleştirilmesi Emeliyle Kimi Taşınmazların Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5813)

–– Toprakkale-Bahçe İstasyonları Ortası Çift Sınırlı Demiryolu Projesi Kapsamında Osmaniye İli Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5814)

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 5815)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833)

YÖNETMELİKLER

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Gereksinim Fazlası, Muhtaçlık Dışı ve Yararlı Ömrünü Doldurmuş Materyal, Hurda Materyal, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Kıymetlendirme Yönetmeliği

–– İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Bildirimi (Seri: C Sıra No: 6)

–– Tahsilat Genel Bildirimi (Seri:B Sıra No:13)

–– Tahsilat Genel Bildirisi (Seri:B Sıra No:14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ