Google+

Devlet Destekleri

Reklam
6552 SK. KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA DAİR DUYURU 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81...