Google+

Mevzuat

Reklam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:...
ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) “Serbest Muhasebeci Mali...
KEP: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın...